201827.030

Lapsenhuoltolain uudistaminen ja 12 vuotta täyttäneen lapsen erottaminen toisesta vanhemmastaan

Tiistai 27.3.2018 klo 11:28 – Jan-Olof Nyholm Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistaminen on sisältynyt pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan. Hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu oikeusministeriön työryhmän mietintö on julkaistu (Oikeusministeriön julkaisu 47/2017). Hallituksen esitys on eduskunnan tiedotteen mukaan tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018. Huoltolain uudistamista koskeva mietintö nostattaa kysymyksiä luonnollisesti erityisesti niissä toimijoissa, jotka työnsä…

201807.030

#älähäpeä Viimeistään naistenpäivänä 2018 on mahdollista sopia, ettei kanneta seksuaalirikokselle altistumisesta enää häpeää, naiset, eihän?

Torstai 7.3.2018 klo 22:41 – Helinä Häkkänen-Nyholm Me Too -kampanja on tarjonnut oivallisen näköalapaikan siihen, miten häpeän tunnetta käsitellään suhteessa rikoksen tekemiseen ja toisaalta sen kohteeksi joutumiseen. Seksuaalirikoksiin on ilmiönä perinteisesti liittynyt jo pitkään se, että häpeän taakkaa tuntuu useammin kantavan rikoksen uhri kuin varsinainen tekijä. Tätä ovat aikojen saatossa ruokkineet kommentit muun muassa siitä,…

201808.020

Pohdittavaa #Me Too kampanjaan: Miksi seksuaaliseen ahdisteluun työyhteisössä ei puututa, vaikka sitä havaitaan?

Torstai 8.2.2018 klo 11:59- Helinä Häkkänen-Nyholm Seksuaalinen ahdistelu ja häirintä puhuttavat #Me Too -kampanjan myötä enemmän kuin koskaan ennen. Yksittäisiä seksuaaliseen ahdisteluun ja häirintään liittyviä tapauksia tulee julkisuuteen viikoittain. Seksuaaliselle ahdistelulle ja häirinnälle altistuneet henkilöt eivät enää vaikene ja samalla ilmenee, että monissa tapauksissa seksuaalinen ahdistelu on ollut yleisesti työyhteisön tiedossa tai ainakin sitä on…

201801.020

Faktaa #MeToo -kampanjaan seksuaalisen väkivallan uhrin hoidosta: psyykkisten oireiden hoito ei edellytä useiden vuosien psykoterapiaa

Torstai 1.2.2018 klo 11:08 – Helinä Häkkänen-Nyholm Monelle naiselle on vaikeaa kuvitella itselle tapahtuvaksi mitään kauheampaa kuin tulla raiskatuksi. Raiskaus vaikuttaa uhrin elämään monin tavoin ja se ilmenee esimerkiksi informaation prosessoinnin muutoksina kognitiivisissa, emotionaalisissa ja neurofysiologisissa toiminnoissa. Traumaattisena kokemuksena se usein aiheuttaa käytännön elämässä lisääntynyttä ylivireyttä ja mieleen pakonomaisesti tunkevia ajatuksia, tunteita ja kehollisia tuntemuksia,…

201701.120

Odottavan aika voi olla seksuaalirikoksen uhrille oikeusprosessissa sietämättömän pitkä

Perjantai 1.12.2017 klo 17:16 – Helinä Häkkänen-Nyholm Ajatellaan, että sinä tai läheisesi joutuu seksuaalirikoksen uhriksi ja teette tänään siitä poliisille rikosilmoituksen. Tästä käynnistyy laskenta seksuaalirikosasian kokonaiskäsittelyajasta rikoksen tekohetkestä mahdolliseen tuomioistuimen päätökseen. Tiedossa ei ole, kuinka lyhyiksi tai pitkiksi kokonaiskäsittelyajat väestön keskuudessa arvioidaan, mutta luultavaa on, että viihdeteollisuuden antamat mallit rikosten aktiivisesta, nopeasta ja joutuisasta selvittämisestä…

201716.110

Kymmenen tutkittua tietoa seksuaalisesta häirinnästä työssä

Torstai 16.11.2017 klo 17:06 – Helinä Häkkänen-Nyholm  Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolain mukaan sanallista, sanatonta tai fyysistä käyttäytymistä, joka on luonteeltaan seksuaalista ja ei-toivottua. Tällaisella toiminnalla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan toisen ihmisen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksuaalinen häirintä voi olla härskejä puheita ja vitsejä, vartaloa tai pukeutumista koskevia…

201712.100

Kyky ottaa etäisyyttä, pysyä rauhallisena ja luottaa itseensä ovat psykologisen apteekin myydyimmät tuotteet ihmisten haastaviin tilanteisiin

Torstai 12.10.2017 klo 12:46 – Helinä Häkkänen-Nyholm Teen viikoittain EMDR-terapiamenetelmään pohjautuvaa psykologista valmentamista ihmisille, jotka ovat menossa tilanteisiin, jotka he kokevat eri tavoin haastaviksi. Nämä tilanteet ovat liittyneet muun muassa työhön, oikeudenkäyntiin menoon, urheilusuoritukseen valmistautumiseen huipputasolla, onnettomuudesta toipumiseen, yksityiselämän asioihin, terveydenhoitoon, lentämiseen, ylioppilaskirjoituksiin, erilaisiin fobioihin ja jopa sellaisiin yleensä myönteisiksi koettuihin tilanteisiin kuten häihin. Näistä…

201715.090

Oikeudenkäyntiin liittyvä stressi: Hyvä oikeudellinen avustaja tukee päämiehensä jaksamista

Perjantai 15.9.2017 klo 11:55 – Helinä Häkkänen-Nyholm Hyvin moni ihminen joutuu elämänsä aikana osalliseksi oikeudenkäyntiin. Kyse voi olla esimerkiksi henkilökohtaiseen elämään liittyvästä asiasta kuten avioerosta ja lasten huoltajuudesta, toimimisesta rikosasiassa todistajana, syytettynä tai asianomistajana tai työhön tai asumiseen liittyvästä riidasta. Oikeudenkäynti koetaan lähes poikkeuksetta psyykkisesti kuormittavaksi elämäntapahtumaksi, joka aiheuttaa monelle arjen sujuvuutta rajoittavia ja haittaavia…

201704.090

Oikeusprosesseissa osallisina olevia työelämän ammattilaisia ei ole tehty teflonista: Myötätuntouupumus voi haastaa auttamistyötä tekevän työssä jaksamista

Maanantai 4.9.2017 klo 11:30 – Helinä Häkkänen-Nyholm Myötätunnolla viitataan ihmisen kykyyn myötäelää ja kokea esimerkiksi surua toista ihmistä kohtaan sekä siihen liittyvää halua lievittää toisen ihmisen kärsimystä. Myötätuntouupumuksella viitataan auttajan työssä toisinaan ilmenevään ilmiöön, jossa autettavan kärsimys tarttuu ja siirtyy myös auttajaan sekä tiedostavalla että somaattisella tasolla. Myötätuntouupumusta onkin kuvattu osuvasti ”auttamisen hinnaksi”. Kyse ei…

201720.080

Henkilökohtaiset syyt ja amok-juoksutila voivat selittää Turun väkivaltatekoa: malttia terrorismikeskusteluun

Sunnuntai 20.8.2017 klo 10:10 – Helinä Häkkänen-Nyholm, kriminaalipsykologian dosentti Turun väkivaltateon yhteydessä puhutaan paljon terrorismista ja terroriteoista. Terrorismi on kuiteinkin vaikea aiheisto ja käsite. Mitä terrorismi oikeastaan on? Ketkä ovat terroristeja? Yleisen määritelmän mukaan terrorismin tarkoitus on viranomaisten uhkaamisen ja yleisöön kohdistuvan pelon avulla vaikuttaa päätöksentekoon. Terrorismi on näin ollen väkivaltaa poliittisiin tai uskonnollisiin tarpeisiin…

201707.080

Lakimiehen ja psykologin vinkit hyvään avioeroon: ota nämä asiat huomioon, kun eroprosessi käynnistyy

Maanantai 7.8.2017 klo 14:12 – Helinä Häkkänen-Nyholm ja Jan-Olof Nyholm Kesälomat ovat omiaan aiheuttamaan kriisejä perhe- ja parisuhteissa. Avioerohakemuksia jätetään eniten tammi- ja elokuussa lomien jälkeen. Yleisimmät syyt avioeroon ovat läheisyyden ja rakkauden puute, puolisoiden erilleen kasvu, puolison itsenäistyminen, uskottomuus, päihteet sekä erilaiset elämänarvot ja tavoitteet. Lomalle on usein ladattu odotuksia parisuhteen tilan parantumisesta ja…

201720.070

Kaikki vanhemmat eivät osaa tai halua olla vanhempia: miten kertoa lapselle passiivisesta vanhemmasta

Perjantai 21.7.2017 klo 9:14 – Helinä Häkkänen-Nyholm Suomessa on keskusteltu viime vuosina paljon huoltoriidoista, lapsen vieraannuttamisesta ja isovanhempien halusta ylläpitää suhdetta lapsenlapsiinsa, mutta vain vähän passiivisesta vanhemmuudesta. Passiivinen vanhempi ei pidä yhteyttä lapseensa ja lapsi kasvaa vanhemman valinnan johdosta ilman häntä. Käytännössä passiivinen vanhempi ei tue lapsen tapaamisoikeutta itseensä. Toisinaan huoltoriitoja käsittelevien blogitekstiemme julkaisun yhteydessä…

201720.060

Kouluikäisten lasten kesälomat stressaavat eroperheitä: näillä kymmenellä vinkillä lasten ilo kesälomasta säilyy

Tiistai 20.6.2017 klo 10:16 – Helinä Häkkänen-Nyholm Toimistoomme tulee joka kesä useita soittoja siitä, kuinka kesäloman vietto kouluikäisten lasten kanssa eroperheissä asettaa haasteita. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että sovittuna ajankohtana lapset eivät saavukaan toisen vanhemman luokse lomanviettoon koska ”eivät halua”, tai siitä, että lasten vanhempi puuttuu toistuvasti lasten kesäloman viettoon toisen vanhemman luona. Usein nämä…

201727.040

Oikeusapu: usein kysyttyjä kysymyksiä

Torstai 27.4.2017 klo 14:55 – Saara Malinen ja Helinä Häkkänen-Nyholm Toimistoomme tulee paljon kyselyjä oikeusavusta, joten kokosimme näin blogitekstin muodossa vastauksia niihin kysymyksiin, joita meille esitetään toistuvasti. Millaisiin juttuihin oikeusapua voi saada? Oikeusavun tarkoituksena on, että pienituloisten henkilöiden mahdollisuus saada asia oikeuteen ei esty taloudellisista syistä. Julkiset oikeusaputoimistot tarjoavat oikeusapupalvelua, mutta yksityiset toimistot ovat myös…

201707.040

Tuomioistuinsovittelu on kaunis ajatus ja käytäntö, joka ei kuitenkaan aina toimi

Perjantai 7.4.2017 klo 14:20 – Helinä Häkkänen-Nyholm & Jan-Olof Nyholm Kuvittele, että olet oikeudenkäynnissä osallisena, istunto on alkamassa ja tuomari tiedustelee sinulta heti aluksi halukkuuttasi osallistua tuomioistuinsovitteluun. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että naapurisi on naapuririidan seurauksena aiheuttanut autollesi vahinkoa, asiakkaasi on jättänyt laskunsa maksamatta, asuntokauppasi on riitautettu, perintö-oikeuttasi on mielestäsi loukattu tai sinulla on…

201718.030

Mitä kättelytapa kertoo ihmisestä?

Lauantai 18.3.2017 klo 14:16 – Helinä Häkkänen-Nyholm Kätteleminen on ihmisille niin olennainen osa sosiaalista kanssakäymistä, että tulemme harvoin ajatelleeksi, mistä kättelemisessä eleenä oikeastaan on kyse ja mihin sen historia perustuu. Donald Trumpin presidenttiys on kuitenkin tuonut poliitikkojen välisen kättelyn median huomion keskipisteeseen hänelle ominaisen kättelytavan, tai kättelemisen välttämisen johdosta. Kätteleminen opetetaan meille usein jo lapsena….

201723.020

Rikosuhrin oikeuspsykologinen valmisteleminen oikeuden istuntoon voi tuoda uhrille merkittävän hyödyn

Torstai 23.2.2017 klo 17:42 – Helinä Häkkänen-Nyholm Tällä viikolla Suomessa vietetään kansainvälistä rikosuhriviikkoa. Me haluamme osaltamme edesauttaa rikosuhrien trauman tunnistamista lakipalveluissa ja siksi julkaisemme asiakkaamme luvalla blogitekstin, jossa kerrotaan esimerkinomaisesti, millä tavoin rikosuhria voidaan psykoterapiassa käytettyjen menetelmien avulla valmistella oikeudenkäyntiin ja miten hänen psyykkistä hyvinvointiaan voidaan ennen oikeuden istuntoa pyrkiä edistämään. Kutsumme asiakastamme tässä Eevaksi….

201709.020

Kuinka presidentti Trump voi olla tuollainen?

Mahdollistavatko poikkeava omatunto ja moraalinen oikeutus räikeän ja hyvien tapojen vastaisen käytöksen politiikassakin? Torstai 9.2.2017 klo 14:13 – Helinä Häkkänen-Nyholm Presidentti Trump on virkaanastumisensa jälkeen julkisesti halveksunut oikeuslaitosta, suututtanut valtioiden päämiehiä, syyttänyt itsepintaisesti mediaa epärehelliseksi, perustellut päätöksiään ja argumentaatiotaan valheilla, närkästyttänyt CIA:n ja saanut lukuisat suuryritykset vastustamaan asettamaansa maahantulokieltoa. Trump on synnyttänyt valehteluun, uhkaamiseen ja solvaamiseen perustuvan…

201728.010

Miten erottaa hyvä vanhempi hyvästä vanhemmasta?

Lauantai 28.1.2017 klo 10:13 – Saara Malinen Huoltoriitojen yhteydessä puhutaan tasavertaisista vanhemmista, kun tarkoitetaan vanhempia, joilla ei ole heidän vanhemmuuttaan erityisesti heikentäviä seikkoja kuten esimerkiksi päihdeongelmaa, väkivaltataustaa, vakavia mielenterveysongelmia, vain muutama esimerkki mainitakseni. Aina tuomioistuimelle ei ole helppoa tehdä päätöstä tasavertaisten vanhempien välillä siitä, kumpi lopulta valitaan lähivanhemmaksi. Miten tuomari pystyy tekemään päätöksen lähivanhemmasta, jos selvästi ”parempaa”…

201705.010

Miten keskustella ikääntyvien vanhempien kanssa edunvalvonnasta?

Torstai 5.1.2017 klo 10:35 – Saara Malinen Sana edunvalvonta särähtää yhä useiden ihmisten korvaan ja monesti edunvalvonnan esiin nostaminen perhepiirissä herättää suurta vastustusta. Lapset ovat huolissaan ikääntyvien vanhempiensa terveydentilasta ja pohtivat miten toimia, jos muistisairaus tai jokin muu sairaus vie vanhemman toimintakyvyn tai vaikuttaa heikentävästi tämän kykyyn hoitaa esimerkiksi omia raha-asioitaan. Tulevaisuuteen voi ja kannattaakin varautua: omien…

201618.120

Joulu voi olla erovanhemmalle tuskan aikaa: Käytännön vinkkejä eroperheille rauhallisen kompromissijoulun rakentamiseen

Sunnuntai 18.12.2016 klo 14:35 – Helinä Häkkänen-Nyholm Joulu merkitsee ihmisten elämässä paljon. Jouluun liittyy ihmisten hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavia aktiviteetteja, kuten yhdessäoloa perheen ja suvun kanssa, perinteiden vaalimista ja välittämistä seuraavalle sukupolvelle, osallistumista uskonnollisiin tapahtumiin, sekä lahjojen antamista ja vastaanottamista, samoin kuin juhlaruokailua. Joulu luo ihmiselle kokemuksen kuulumisesta yhteisöön ja perheeseen tai toisaalta kokemuksen niiden puuttumisesta. Joulu pakottaa ihmisen muistelemaan…

201612.120

Uskonnolliset tunnisteet työelämässä asettavat haasteita työnantajille

Maanantai 12.12.2016 klo 13:35 – Jenny Bergholm & Helinä Häkkänen-Nyholm Suomalaiset yritykset palkkaavat enenevissä määrin syntyperältään ulkomaalaisia työntekijöitä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että työpaikoilla lisääntyy niiden työntekijöiden määrä, jotka tunnustavat suomalaisille vierasta uskontoa. Suomalaisessa työyhteisössä työntekijän usko koetaan henkilökohtaiseksi asiaksi, eikä siitä juuri keskustella. Vieras uskonto voi herättää työpaikalla ennakkoluuloja ja epätietoisuutta. Esimerkiksi islam uskontona ohjaa…

201618.110

Asiantuntijalausuntojen taso rikosasioissa hämmentää

Perjantai 18.11.2016 klo 9:55 – Helinä Häkkänen-Nyholm Lakimiehen yleiskoulutuksen saaneilta tuomareilta ei voida edellyttää useiden erityisalojen osaamista ja näin ollen oikeudellisen ratkaisutoiminnan apuna käytetään eri tieteenalojen asiantuntijatodistelua. Asiantuntijatodistelun määrän ja merkityksen on arvioitu viime vuosina lisääntyneen, mikä asettaa kasvaneita vaatimuksia tuomarikunnalle sen suhteen, miten asiantuntemustiedon sisältöä arvioidaan ja sen näyttöarvoa punnitaan. Jos ratkaisun perusteeksi hyväksytään virheellistä tai…

201612.110

“Isänpäivä on vuoden kamalin päivä” – Riistetyn isyyden vaiettu trauma

Lauantai 12.11.2016 klo 13:37 – Helinä Häkkänen-Nyholm Sunnuntaina 13.11.2016 vietetään Suomessa jälleen isänpäivää. Avioerojen yleistyessä yhä useampi lapsi viettää isänpäivää yksin isänsä kanssa ilman äitiään. Lasten tapaamissopimuksiin ja -päätöksiin kirjataan tyypillisesti lapsille oikeus tavata isäänsä isänpäivänä. Aina tämä ei sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen olemassaolosta huolimatta onnistu, koska lapsen toinen vanhempi on myötävaikuttanut siihen, ettei lapsi…

201626.100

Lapsen valvotun tapaamisen oikeuskäytäntö on villiä

Keskiviikko 26.10.2016 klo 12:20 – Saara Malinen, OTM, lakimies Yhä useammin kohtaan asiakkaita, joilla on selkeä näkemys siitä, että tapaamisoikeus toista vanhempaa kohtaan tulisi toteuttaa valvotusti tai tuetusti. Ilmiö sinänsä mielestäni muistuttaa samaa kuin se, että yhä useampi menee lääkärin luokse siten, että he tietävät, mikä heitä vaivaa ja mikä on hoitokeino ongelmaan. Nykyisin tietoisuus…

201613.100

Älä anna lapsesi toisen vanhemman sinuun kohdistuvan vihan pilata elämääsi: käytännön vinkkejä tilanteen hallintaan

Torstai 13.10.2016 klo 15:38 – Helinä Häkkänen-Nyholm Saatko lapsesi toiselta vanhemmalta vihapostia? Sellaista, jossa sinua haukutaan, mitätöidään ja syyllistetään ja jossa toivotaan, että sinulle tapahtuu jotain pahaa? Moni saa. Tällaisen viestinnän keskeinen sanoma on yleensä se, että olet monessa asiassa huono ja epäkelpo, mutta ennen kaikkea olet huono isä tai äiti. Haukutaanko sinua yhteisille ystävillenne…

201601.100

Vakavan rikoksen asianomistajan uskottavuutta oikeudessa on osattava tuoda esiin ilman hänen mielenterveytensä vaarantamista

Lauantai 1.10.2016 klo 14:40 – Helinä Häkkänen-Nyholm Maaliskuussa 2016 voimaan tullut EU-direktiivi vaikuttaa rikoksen uhrin asemaan säätämällä uhrien oikeuksista koskien heille annettavaa tietoa, tukea ja suojelua sekä heidän osallistumistaan rikosoikeudellisiin menettelyihin. Helsingissä perjantaina 30.9.2016 pidetyssä Rikosuhripäivystyksen seminaarissa kysyttiin aiheellisesti: ”Vuosi rikosuhridirektiivistä – mikä on muuttunut?” Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisario Jonna Turunen kertoi käytännön muutoksista, joita on saavutettu sillä,…

201619.090

Uuvuttaako, lintsasitko kesälomastasi?

Maanantai 19.9.2016 klo 14:50 – Helinä Häkkänen-Nyholm Väsyttääkö? Tuntuuko siltä, etteivät työt maistu? Onko sinun vaikeaa innostua kesän jälkeen uusista työn haasteista? Syksyä on perinteisesti pidetty tarmokkuuden aikana. Lasten koulut alkavat, ilmoittautuminen erilaisiin harrastusryhmiin alkaa ja työpaikoilla pohditaan tulevia haasteita. Näin oli ennen, mutta en ole varma siitä, onko enää. Nykyinen työaikakulttuuri uuvuttaa monen sen seurauksena, ettei…

201609.090

Itsekeskeisen ja emotionaalisesti etäisen vanhemman hyväksynnän kaipuu voi jatkua aikuisuuteen – myös monen rakastamalla rockin supertähdellä

Perjantai 9.9.2016 klo 13:05 – Helinä Häkkänen-Nyholm Lokakuussa 2015 alkaneen The River 2016 -kiertueen 45 konsertissa Bruce Springsteen on esiintynyt yli 1,1 miljoonalle katsojalle. Yksinomaan Göteborgissa Bruce Springsteen yhtyeineen esiintyi tänä kesänä kolmelle loppuunmyydylle stadionyleisölle, jotka käsittivät yhteensä yli 189 000 katsojaa. Myös monissa muissa kaupungeissa Bruce Springsteen rikkoi katsojaennätyksiä: Dublinin ja Milanon osalta kahden illan konsertit…

201623.080

Mies, joka ei osannut sanoa “anteeksi”

Tiistai 23.08.2016 klo 14:35 – Helinä Häkkänen-Nyholm Istuin vastaanottotuolissani ja huomasin katsovani epäuskoisena miesasiakastani, joka oli juuri osoittanut, ettei osannut sanoa puolisollensa ”anteeksi”. Mies oli pelannut perheen rahat uhkapeleissä, varastanut ja myynyt vaimonsa omaisuutta luvatta ja syyttänyt vaimoaan vuosien ajan perheen varojen tuhlaamisesta (tapauksen yksilöintitiedot on muutettu siten, ettei henkilö ole tunnistettavissa tästä kuvauksesta). Vastaanotollani hän oli…

201608.080

Happy or not? Asiakaskokemuksen mittaaminen on tärkeätä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä

Maanantai 08.08.2016 klo 10:55 – Helinä Häkkänen-Nyholm Toimistomme eteisessä on seissyt vuoden ajan HappyorNot-laite, jolla asiakkaamme voi antaa meille pikapalautetta palvelumme laadusta. Asiakaskokemuksen mittaaminen on kohdistettu tarkoituksellisesti asiakkaan kohtaamistilanteeseen, koska se on yksi tärkeimmistä tilanteista, joka vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen yrityksen toimintaan. Painallus kertoo, kuinka tyytyväinen asiakas oli palveluumme kohtaamistilanteessa, kuten lakimiehen neuvottelussa tai psykologin vastaanotolla. Toistaiseksi pikapalautetta…

201630.060

Narsismista voi olla myös hyötyä työelämässä

Torstai 30.06.2016 klo 19:20 – Helinä Häkkänen-Nyholm Vaasan yliopistossa tarkastetaan heinäkuun alussa Hanna Peltokankaan väitöskirja, joka käsittelee narsismia ja johtajuutta. Tutkimuksessa oli mukana 96 esimiestä ja 203 heidän alaistaan. Tutkimuksen keskeisen tuloksen mukaan alaiset kokevat narsistisen esimiehen yleensä aluksi hyväksi esimieheksi ja johtajaksi, mutta ajan myötä tämä myönteinen mielikuva hälvenee. Toisen keskeisen tuloksen mukaan narsistiset johtajat valittavat…

201627.050

Periscope –sovellus tarjoaa informaation välityskanavan –myös rikolliselle toiminnalle

Perjantai 27.5.2016 klo 16:01 – Helinä Häkkänen-Nyholm Latasin hiljattain puhelimeeni Periscope –sovelluksen ja seurasin innostuneena toisessa maassa tapahtuvaa konserttia livestreamin eli nettivideopalvelun välityksellä reaaliajassa. Mahtavaa, Bruce Springsteen soittaa Born to Runia Madridissa ja minä näen kaiken reaaliajassa kännykästäni ja voin vieläpä lukea muiden eri puolilla maailmaa samaa livevideota seuraavien ihmisten kommentteja ja ihailla heidän lähettämiään sydämiä. Ihan…

201609.050

Onko irtisanottu työntekijä oikeutettu kunnioitukseen?

Maanantai 9.5.2016 klo 17:30 – Helinä Häkkänen-Nyholm Usean vuoden kestänyt työsuhteeni päättyi aikoinaan tylysti. Tiesin joutuvani pihalle, koska määräaikaista työsopimustani ei ollut uusittu, mutta en ollut tullut ajatelleeksi, että joutuisin lähtemään ilman kiitoksen sanaa, hyvästejä, hyvän jatkon toivotuksia tai vailla minkäänlaisia perusteluja siitä, miksi työsuhdettani ei jatkettu. Tuli viimeinen työkuukausi ja sen jälkeen viimeinen työviikko ja odotin…

201620.040

Sukupolvenvaihdos asettaa monia psykologisia haasteita perheyrityksille

Keskiviikko 20.4.2016 klo 10:30 – Helinä Häkkänen-Nyholm Väestön ikääntyminen seuraavan 20 vuoden aikana tulee olemaan yksi keskeisimmistä suomalaisten perheyritysten haasteista. Haasteeseen vastaaminen edellyttää sukupolvenvaihdoksiin liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun laajentamista juridisista ja liiketaloudellisista kysymyksistä myös psykologisiin kysymyksiin. Juridisesti keskeisimmät haasteet liittyvät jo paljon keskustelua herättäneeseen raskaaseen perintö- ja lahjaverotukseen. Liiketaloudellisesti yksi olennainen haaste perheyrityksille on osaavan, verkostoituneen ja tehtävään…

201615.030

Avaimia työpaikan konfliktitilanteiden onnistuneeseen hoitamiseen

Tiistai 15.3.2016 klo 19:58 – Helinä Häkkänen-Nyholm Monessa työpaikassa kuohuu pinnan alla. Viimeksi tiedotusvälineet kertoivat käräjäoikeuden tuomiosta, jossa Helsingin kaupungin Asunnot Oy oli tuomittu maksamaan viidelle entiselle huoltomiehelle yhteensä yli 200 000 euron korvaukset pitkään jatkuneesta työpaikkakiusaamisesta. Taloudellisen menetyksen myötä meni myös maine. Tuoreessa muistissa on myös AKT:n ja Hilkka Ahteen työsyrjintätapaus ja AKT:n entisen puheenjohtajan Timo…

201601.030

Seksuaalisen väkivallan uhri oikeudenkäynnissä

Tiistai 1.3.2016 klo 16:45 – Maaret Kallio Oikeudenkäyntipäivä ei tule seksuaalisen väkivallan uhrille koskaan odottamatta. Hän on mitä todennäköisimmin jännittänyt, odottanut ja pelännyt päivää pitkän aikaa. Seksuaalisen väkivallan uhrin keskeisimpiä väkivaltatrauman jälkeisiä tunnekokemuksia ovat syyllisyys ja häpeä, jotka valitettavasti myös tehokkaasti sulkevat suun. Usein juuri niiden voiman vuoksi uhri ei kerro kokemastaan kenellekään. Vaikka matka olisi edennyt…

201617.020

Vittu mä tapan sut! – Suora uhkaaminen ei yleensä edellä poliitikkoon kohdistuvaa väkivaltatekoa

Keskiviikko 17.2.2016 klo 16:27 – Helinä Häkkänen-Nyholm A-Studiossa käsiteltiin maanantaina 16.2 poliitikkoihin kohdistuvia uhkauksia ja kerrottiin niiden lisääntyneen ja muuttuneen sävyltään ”kovemmiksi”, sekä ulottuvan aikaisempaa useammin myös poliitikkojen perheenjäseniin. Vastauksia yleisiin, poliitikkoihin kohdistettuun väkivaltaan koskeviin kysymyksiin ohjelma tarjosi vain vähän. Kuinka yleistä poliitikkoon kohdistuva väkivalta on Euroopassa? Mikä ennustaa poliitikkoon kohdistettua väkivaltatekoa? Miten uhkaukseen tulisi suhtautua?…

201614.020

Tuhlaisinko itseeni vai jättäisinkö perintöä? Ihmisen motivaatio säästää ja jättää perintöä on ilmiönä monimuotoinen

Sunnuntai 14.2.2016 klo 17:32 – Helinä Häkkänen-Nyholm ja Jan-Olof Nyholm Helsingin Sanomissa julkaistiin torstaina 11. helmikuuta siviilioikeuden professori Urpo Kankaan haastattelu, jossa hän kannusti iäkkäitä ihmisiä perinnön säästämisen sijasta käyttämään rahansa mukavaan elämään. Ohjeesta on luettavissa tämän päivän yhteiskunnan kasvanutta yksilökeskeisyyttä ja minä ensin –ajattelua. Perinnön systemaattisen tuhlaamisen yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia on vaikeata suoralta kädeltä…

201608.020

Vainon uhri vai vieraannuttaja – miten vainon uhrit ja vieraannuttajat eroavat toisistaan?

Maanantai 8.2.2016 klo 18:15 – Helinä Häkkänen-Nyholm Kävin hiljattain Oulussa Ensi- ja turvakotiliiton VARJO-tutkimus- ja kehittämishankkeen seminaarissa puhumassa aiheesta Vainon uhri vai vieraannuttaja? Esitelmän otsikko oli minulle hankkeen vetäjien toimesta annettu ja pohjautui heidän kokemuksiinsa siitä, että toisinaan huoltoriitojen yhteydessä vainon uhrit kuulevat olevansa vieraannuttajia, joiden tavoite olisi tuhota lasten suhde vainoojaksi väitettyyn vanhempaan. Mielestäni…

201615.010

Suomessa 12-vuotias saa yksin päättää näkeekö hän vanhempaansa

Perjantai 15.1.2015 klo 12:30 – Helinä Häkkänen-Nyholm Lakiin perustuvia ikärajoja on Suomessa monenlaisia. 15 vuotta on lapsen rikosoikeudellinen vastuuikäraja. Alle 16-vuotiaan kanssa harjoitettu seksi on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Oppivelvollisuus jatkuu 15–17-vuotiaaksi asti. Ajokortin voi suorittaa 18-vuotiaana. Tupakoinnin ja alkoholin käytön alaikäraja on 18 vuotta. Suomessa 12-vuotias, vanhempien eron kokenut lapsi saa käytännössä itsenäisesti päättää, tapaako…

201607.010

Tuomioistuimen päätös huoltoriidassa ja lapsen tapaamisoikeudessa: 4 vuorokautta kuukaudessa – aika jonka vietät erovanhempana lapsesi kanssa jatkossa

Torstai 7.1.2015 klo 12:30 – Helinä Häkkänen-Nyholm & Jan-Olof Nyholm Kuvitellaan että yhdessä puolisosi kanssa päätätte erota ja haette asumiseen ja lapsen luonapitojen järjestämiseen ratkaisua käräjäoikeudesta. Itse olet valmis siihen, että lapsenne viettäisi sinun ja puolisosi kanssa tasavertaisesti aikaa ja haluaisit jäädä asumaan yhteiseen asuntoonne, jonka olet itse perinyt vanhemmiltasi ja yksin omistat. Puolisosi kuitenkin…

201514.120

Seksuaalista väkivaltaa kokenut kaipaa läheiseltään kyseenalaistamatonta tukea

Maanantai 14.12.2015 klo 7:30 – Maaret Kallio ”Ystäväni sanoi, ettei sellaista (että lapsi raiskataan 4-vuotiaana) tapahdu. Äitini sanoi, että hyvä, että se oli vain yksi kerta. (Ihan kuin se siitä muuttuisi jotenkin paremmaksi). Lähimmät ystäväni, jotka oikeasti välittivät, eivät ole sanoneet mitään. He ovat vain olleet läsnä. Ihan hiljaa ja kuunnelleet.” Seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä on kokenut…

201509.120

Suomalaisnuorten keskuudessa tehty tutkimus osoittaa lapsen vieraannuttamisen yhteyden nuoren huonoon elämänlaatuun, masennukseen ja ahdistuneisuuteen

Keskiviikko 9.12.2015 klo 9:30 – Helinä Häkkänen-Nyholm Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella julkaistu Marja Aleneffin psykologian alan pro gradu -tutkimus on ensimmäinen Suomessa julkaistu tutkimus, jossa on arvioitu lapsen vanhemmasta vieraannuttamisen esiintyvyyttä suomalaisnuorilla ja tutkittu sen vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Aleneff keräsi Vieraannuttaminen ja nuorten elämänlaatu -tutkimustaan varten otoksen, joka käsitti yhteensä 2027 iältään 15-20-vuotiasta nuorta. Tutkimuksen otos koottiin…

201520.110

Lapsen vieraannuttaminen opettajasta – henkistä pahoinpitelyä vai yhteiskunnan hyväksymää käyttäytymistä?

Perjantai 20.11.2015 klo 6:00 – Helinä Häkkänen-Nyholm Tehdäänpä ajatusleikki. Ajatellaanpa hetki, että minä haluaisin vieraannuttaa lapseni hänen opettajastaan ja saada aikaan sen, että lapseni ei enää haluaisi mennä kouluunsa. Miten toimisin suhteessa lapseeni? Ryhtyisin ainakin hänen kuullensa mitätöimään hänen opettajaansa (”eihän se edes osaa opettaa”…”senkin asian se opetti ihan väärin”…”eikö se olekin vähän ärsyttävä tyyppi”) ja keksimään…

201505.110

Missä luuraa henkilö- ja soveltuvuusarvioinnin tekijän vastuu vai onko sellaista olemassakaan?

Torstai 5.11.2015 klo 15:10 – Helinä Häkkänen-Nyholm Soveltuvuusarviointi on monelle työnantajalle mahdollisuus täydentää työnhakijoiden haastatteluja ja saada tukea päätöksentekoon. Tämän seurauksena moni työtä hakeva ihminen joutuu tänä päivänä yksityisten soveltuvuusarviointeja tekevien yritysten tarkasteluun ja saa sen seurauksena lausunnon, jossa hänen persoonallisuuttaan, osaamistaan ja ennen kaikkea soveltuvuuttaan kyseiseen avoinna olevaan työtehtävään arvioidaan. Alalla toimivissa konsulteissa vaikuttaa monenmoista osaajaa,…

201520.100

Miksi paljastuskirja pitää kirjoittaa ja miten suhtautua siihen?

Tiistai 20.10.2015 klo 16:00 – Helinä Häkkänen-Nyholm & Jan-Olof Nyholm Suomessa julkaistaan lisääntyvissä määrin ns. paljastuskirjoja. Käsitteen ajatuksena on se, että näissä kirjoissa ”paljastetaan” jotakin, mikä ei aiemmin ole ollut yleisessä tiedossa. Usein paljastuskirjat käsittelevät julkisuudessa olevien henkilöiden yksityiselämää, kuten oli kyse muun muassa Tony Halmetta, Katri Helenaa ja Matti Vanhasta käsittelevissä paljastuskirjoissa. Yritysmaailmassakaan paljastuskirjat eivät ole…

201508.100

Liian moni nuori kohtaa seurusteluväkivaltaa

Torstai 8.10.2015 klo 18:45 – Maaret Kallio Kun nuori alkaa seurustella, hän katsoo uutta ja merkittävää suhdettaan elämänmatkan varrella omaksumiensa rakkauskäsitysten, oman itsetuntonsa ja aiemmista ihmissuhteista saamiensa kokemusten lävitse. Nuori, joka on saanut kokea arvostusta ja elää lämpimissä suhteissa omassa kasvuperheessään, osaa odottaa lähtökohtaisesti samaa myös tulevilta merkittäviltä ihmissuhteiltaan. Samanaikaisesti nuoruusikään kuuluvasti nuori pohtii suuria…

201521.090

Miten kohdata vanhemmastaan vieraannutettu lapsi tai nuori? Ohjeita sukulaisille, kummeille ja ystäville.

Maanantai 21.9.2015 klo 14:54 – Helinä Häkkänen-Nyholm Sain hiljattain puhelun, jossa soittaja kysyi neuvoja siihen, miten hänen tulisi kohdata kummilapsensa, joka on vieraannutettu vanhemmastaan. Soittaja kertoi itsellään olevan hyvät suhteet lapseen ja kumpaankin tämän vanhempaan, mutta hän koki epätietoisuutta sen suhteen, miten toimia lapsen kanssa tässä vaikeassa elämäntilanteessa. Yllättävää kyllä, tämä oli ensimmäinen kerta kun tämä…

201507.090

Lapsi ja ero

Maanantai 7.9.2015 klo 12:15 – Maaret Kallio Miten kertoa lapselle erosta? Avioero koskettaa lukemattomia lapsia Suomessa. Eroavan aikuisen mieli työskentelee eroon, puolisoon ja uuteen elämänvaiheeseen liittyvissä asioissa, mutta vahvasti myös omassa vanhemmuudessa ja lapsen näkökulmassa. Lapsetkin ovat erossa asianosaisia, eivätkä sivustaseuraajia. Ero on heille väistämättä suuri muutos ja merkittävä stressitekijä. Lapset kaipaavat erolle aitoja selityksiä, jotta…