Koulutamme säännöllisesti myös omaa henkilökuntaamme. Kuvassa lakimiehiämme koulutetaan traumatisoituneen asiakkaan kohtaamiseen.

Koulutamme säännöllisesti myös omaa henkilökuntaamme. Kuvassa lakimiehiämme koulutetaan traumatisoituneen asiakkaan kohtaamiseen.

PsyJuridican kouluttajilla on kokemusta kouluttamisesta ja luennoinnista mm. seuraavien toimeksiantajien pyynnöstä:

Suomen Lakimiesliiton koulutus, Suomen psykologiliitto, Ulkoasiainministeriö, Suomen Akatemia, Ensi-ja turvakotien liitto, Suomen Lastenpsykiatrien yhdistys, HUS, THL, Väestöliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Helsingin turvakoti ry, Kauppakamari, Talentum, Syyttäjäakatemia, Tukinaiset, yksittäiset tuomioistuinlaitokset, sosiaaliviranomaiset ja koululaitokset, Korkein oikeus, Aalto-yliopisto, EFCAP, Sexpo, Awen Oy, Suomen psykologinen instituutti, Finanssialan keskusliitto, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Rikosseuraamusvirasto, Metropolia ammattikorkeakoulu, eri kesäyliopistot, Laurea-ammattikorkeakoulu, yksittäiset koulut ja oppilaitokset, Aluehallintovirasto, eri sovittelutoimistot, Poliisihallitus, Helsingin yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

PSYJURIDICAN KOULUTUSTEN PÄÄTEEMAT JA LUENTOAIHEET

 

TYÖELÄMÄ JA JOHTAMINEN

- Konfliktit työelämässä ja niiden sovitteleminen
- Vuorovaikutuksen ABC: Hankalat keskustelut, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Eettinen organisaatio ja johtajuus
- Ryhmäytyminen ja yhteistyö
- Myötätuntouupumus- - Narsismi työelämässä
- Seksuaalinen ahdistelu työssä
- Työryhmän toiminnan tehostaminen: Reteaming-harjoitus
- Hellitä vähän! Työssä jaksamisen psykologiaa
- Haasteellisten asiakastilanteiden jälkihoito
- Erityisherkän ja traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen

 

OIKEUSPSYKOLOGIA

- Oikeusprosessin vaikutus ihmisen terveyteen
- Oikeuspsykologian historia
- Oikeudessa asiantuntijana todistaminen
- Vainoaminen
- Psykopatia
- Muistin toiminta oikeudellisessa kontekstissa
- Ihmisen toiminta kriisitilanteissa
- Terrorismin psykologia
- Koston psykologia
- Narsismi
- Kohdistettu väkivalta
- Avioero psykologisena ja oikeudellisena elämänmuutoksena
- Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta
- Psykologin lausunto huoltoriidassa

 

KRIISI- JA KATASTROFIPSYKOLOGIA / KRIISINHALLINTA

- Suuronnettomuus: media ja psyykkinen traumatisoituminen
- Ihmisen toiminta kriisitilanteissa
- EMDR-terapia psyykkisenä apuna kriisitilanteessa