Olisipa olemassa sellainen lakitoimisto, josta saisi myös psykologisia neuvoja ja tukea.

Näin pohtivat PsyJuridican perustajat, psykologian tohtori Helinä Häkkänen-Nyholm ja varatuomari Jan-Olof Nyholm seuratessaan ihmisten ja yritysten elämää oikeusprosessien kiemuroissa.

Ensimmäisenä maailmassa

 

Useiden vuosien kokemus psykologisen ja juridisen tiedon ja osaamisen yhdistämisestä valtionhallinnossa rohkaisi tätä avioparia perustamaan vuonna 2010 tiettävästi maailman ensimmäisen psykologi- ja lakiasiaintoimiston. Ihmisen käyttäytymistä tutkiva psykologia on monella tavalla läsnä yritysten ja yksityishenkilöiden oikeudellisten asioiden hoidossa. PsyJuridicassa ihmisten käyttäytymisen arviointi ja analysointi on osa jokapäiväistä työtä.

Olemme suomalainen perheyritys

 

PsyJuridica on suomalainen perheyritys ja omistajilleen ennemminkin elämäntapa tai elämäntehtävä kuin työ. PsyJuridican arvopohja perheomisteisena yrityksenä perustuu ennen kaikkea vastuullisuuteen. PsyJuridicassa koetaan hyvin tärkeäksi se, että oikeudenhoito on asiakkaan hyvinvointia edistävää. Asiakkaan hyvinvointi on suoraan yhteydessä omaan ja työntekijöidemme hyvinvointiin.

Vastuullisuus liittyy myös siihen, miten näiden kahden ammattialan yhteisiä sovelluksia ja asiantuntemusta kehitetään ja viedään eteenpäin. Meille on tärkeätä että yhteiskunnallisen vaikuttamisen, kouluttamisen, tutkimuksen ja kirjoittamisen avulla voimme vaikuttaa siihen, millainen lakialan kulttuuri Suomessa on ja miten ihmiset sen kokevat ja ymmärtävät.

perheyrityksen perustajat

Hyvinvointia tukeva työkulttuuri

PsyJuridican työkulttuurin kulmakiviä ovat luotettavuus, oma-aloitteisuus, vastuullisuus, tasa-arvoisuus, tavoitettavuus ja aikatauluissa pysyminen. Yksi asiakkaan hyvinvointia edistävä seikka on tavoitettavuus ja siksi panostamme siihen, että asiakas saa meiltä vastauksen kysymyksiinsä viivytyksettä. Konfliktinratkaisussa kannustamme sovinnollisuuteen aina kun näemme siihen mahdollisuuden ja pyrimme pois oikeudenkäynnin voittaja-häviäjä ajattelusta.

Espoon toimipisteemme on pääosin hallinnollinen toimipiste ja asiakastapaamiset tapahtuvat Helsingin ja Hangon toimipisteissä ajanvarauksella. Tällä kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä. Toimipisteemme on tarkoituksenmukaisesti sisustettu kodinomaisiksi pyrkien näin edistämään asiakkaidemme ja työntekijöidemme hyvinvointia sekä sovintoon pääsemistä sovintoneuvotteluissa.

PsyJuridican työkulttuuriin kuuluu nykyaikainen toimistokulttuuri. Työ- ja vapaa-aika on pitkälti työntekijän itsensä määritettävissä. Etätyö on työn tekemisen päämuoto. Koska kyse on kahden ammattialan yhdistävästä toimistosta, jaetaan PsyJuridicassa tietoa ja osaamista säännöllisesti pidettävien sisäisten koulutusten avulla. Rekrytoinnin perustana on yhteisen arvopohjan jakaminen.

perheyritys