Psykologipalvelut

Oikeuspsykologiset asiantuntijapalvelut

Oikeuspsykologiset asiantuntijapalvelumme käsittävät lausunnon kirjoittamisen, psykologisen tutkimustiedon välittämisen osaksi oikeudellista kirjelmöintiä, vastapuolen asiantuntijatodistuksen kriittisen tarkastelun, sovintoneuvottelussa avustamisen sekä asianosaisen tai todistajan oikeuspsykologisen valmistelun oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn.

Toimistollamme on lähes 20 vuoden kokemus oikeuspsykologisesta asiantuntijatoiminnasta. Olemme avustaneet lakimiehiä muun muassa seuraavissa juttutyypeissä: Työoikeusrikos, seksuaalirikos, henkirikos, pahoinpitelyrikos, laiton uhkaus, vainoamisrikos, kuolemantuottamus, vahingonkorvausasia, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vesiliikennejuopumus sekä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeva riita.

Suomen psykologiliitto on laatinut yksityiskohtaiset ohjeet psykologien oikeudessa todistamisesta ja psyykkisen vahingon arvioimisesta ja toimimme näiden ohjeiden mukaisesti. Todistajana toimivan oikeuspsykologin työn ammattieettisiä kulmakiviä ovat ammatillinen riippumattomuus eli puolueettomuus, salassapitovelvollisuus sekä yksilön perusoikeuksien, arvokkuuden ja arvon edistäminen. Oikeuspsykologin asiantuntijatyö ja lausunto antaa tuomioistuimelle tieteeseen perustuvaa tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Toimistomme oikeuspsykologinen työ täyttää yleiset oikeudessa esiintyvän asiantuntijuuden kriteerit.

OIKEUSPSYKOLOGINEN KONSULTOINTI VOI KÄSITTÄÄ:a) Psykologin lausunnon laatimisen tietyissä tutkimuskysymyksissä ja siitä oikeudessa todistamisen

b) Asianosaisen tai todistajan oikeuspsykologisen valmistelun oikeudenkäyntiin

c) Asianajajan kirjelmöinnissä avustamisen tai vastapuolen laatiman kirjelmöinnin arvioinnin

d) Lakimiesten sovitteluneuvottelussa konsultoimisen

Työpsykologinen konsultointiToimistomme konsultoi työyhteisöjä ja yksittäisiä työntekijöitä erilaisissa työ- ja organisaatiopsykologista asiantuntemusta ja valmennusta sekä työnohjausta vaativissa tilanteissa. Työpsykologinen konsultointi on usein työn vaatimusten, toimintatapojen, työntekoon vaikuttavien rakenteiden sekä oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Konsultoinnin tavoitteena on auttaa henkilöä tutkimaan omia työtapojaan sekä tiedostamaan niihin liittyviä ajatuksia, tunteita ja asenteita. Konsultoinnissa voidaan myös käsitellä haastavia asiakastilanteita ja tapauksia sekä käyttää niiden purkamiseen ja työstämiseen erilaisia psykologisia terapiamenetelmiä kuten EMDR-menetelmää.

Olemme toimineet työyhteisösovittelijoina työyhteisöjen konfliktitilanteissa, psykologisina valmentajina ja työnohjaajina hyvin monilla eri aloilla ja eri asemassa toimiville henkilöille ja pienryhmille sekä pitäneet työyhteisöissä psykologisia purkukokouksia ja jälkipuinteja turvallisuutta uhanneiden tilanteiden seurauksena.

Mikäli haluat lisää tietoa toimistomme psykologipalveluista, voit olla yhteydessä toimitusjohtaja Helinä Häkkänen-Nyholmiin, puh. 0443511630 tai sähköposti helina.hakkanen-nyholm@psyjuridica.com.

valmennus

Psykologin konsultaatio, psykoterapia ja EMDR-terapia

Toimistomme psykologipalvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joiden painopiste on ammatillisen avun tarjoaminen haastaviin tilanteisiin. Psykologinen konsultaatio mahdollistaa uusien näkökulmien löytämisen ja asian tarkastelun luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa. Psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus. Psykologin vastaanoton kesto on yksilöiden osalta 60 minuuttia ja pariskuntien osalta 90 min.

Psykoterapia on tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä, kehittää ihmisen kykyä ratkaista ongelmiansa sekä edistää ihmisen hyvinvointia. Psykoterapia voi olla yksilö- tai pariterapiaa. Psykoterapia tapahtuu luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa, ja psykoterapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Toimistossamme tehdään psykoterapiaa yksilöiden ja parien kanssaratkaisukeskeisen psykoterapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä EMDR-terapian viitekehyksillä ja menetelmillä. Asiakkaan psykoterapeuttinen tarve määritellään ensimmäisellä käyntikerralla. Yksittäisen käyntikerran kesto on tapauksesta riippuen 45-90 minuuttia. Tällä hetkellä toimistomme ei voi tarjota Kelan tukemaa kuntoutusterapiaa vaan painopiste on lyhytterapioissa.

Mikäli haluat lisätietoja psykoterapeuttisista palveluista, ole yhteydessä toimitusjohtaja Helinä Häkkänen-Nyholmiin, puh. 044 3511630.