PsyJuridica rikosasioissa


PsyJuridican erityisvahvuuksina rikosasioissa ovat pääjuristimme Jan-Olof Nyholmin yli 30 vuoden kokemus operatiivisesta poliisityöstä, oikeuspsykologimme Helinä Häkkänen-Nyholmin yli 10 vuoden kokemus poliisityöstä sekä psykologiosastomme tarjoama psykologinen ja psykoterapeuttinen asiantuntemus kuten lausuntojen teko, vastapuolen asiantuntijatodistelun kriittinen tarkastelu, oikeuspsykologinen valmistelu oikeudenistuntoon ja tuki oikeusprosessissa jaksamiseen. Tällä erityisosaamisella varmistumme siitä, että niin oikeutesi kuin psyykkinen jaksamisesikin huomioidaan rikosoikeusprosessin jokaisessa vaiheessa ja sen jälkeenkin.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, asiasta on syytä ilmoittaa poliisille mahdollisimman pian. Sinulla on oikeus käyttää oikeudellista avustajaa jo rikosilmoitusta tehdessäsi, ja lakimies voi myös tehdä rikosilmoituksen tai tutkimuspyynnön puolestasi sekä auttaa todisteiden ja muun aineiston jäsentelyssä. Rikosprosessin etenemistä nopeuttaa se, että oikeudenkäyntiavustaja on mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja hän voi omalla osaamisellaan tukea sitä, että sinun näkökulmasi tulee esiin esitutkinnassa riittävän hyvin.
 

Rikosprosessin kulku ja lakimiehen tehtävät


Rikosprosessin ensimmäinen vaihe on esitutkinta. Oikeudellisen avustajan apu ja läsnäolo jo esitutkinnan aikana on useinkin perusteltua: Lakimies voi esimerkiksi laatia yksilöidyt ja tarkat tutkintapyynnöt, huolehtia korvauksiin liittyvistä valmistelutoimenpiteistä riittävän aikaisessa vaiheessa sekä olla tukenasi kuulusteluissa ja siellä esittää omia kysymyksiä sinulle. Poliisi joutuu useinkin priorisoimaan resurssejaan, ja avustajasi tehtävä on pyrkiä huolehtimaan siitä, että asiaasi ajetaan kattavasti ja kokonaisvaltaisesti. Lakimies hoitaa puolestasi yhteydenotot poliisin ja käräjäoikeuden suuntaan. Tutkinta ja kuulustelut ovat hyvin tärkeitä vaiheita rikosprosessin lopputulosta ajatellen, ja usein onkin erittäin perusteltua ja joskus jopa välttämätöntä, että käytettävissäsi on oikeudellinen avustaja jo tutkintavaiheessa. PsyJuridicassa rikoksen uhri voi saada psykoterapeuttista apua myös poliisikuulustelua varten. Kuulustelu koetaan usein jännittäväksi tilanteeksi. Toimistollemme tärkeätä on se, että asianomistaja kykenisi poliisikuulustelussa kertomaan tapahtumista mahdollisimman kattavasti ja tarkasti.

Lakimies huolehtii siitä, että asiassa esitetään oikeanlaiset vaatimukset erilaisista korvauksista. Huomaa, että rikoksen uhri voi saada korvausta vain, jos sitä vaatii, eli tuomioistuin ei automaattisesti määrää korvauksia kenenkään puolesta. PsyJuridicassa tehtävä tieteellinen tutkimus tuottaa tietoa muun muassa siitä, millainen korvauskäytäntö on joissakin uusissa rikoksissa kuten vainoamisessa. Lakiasiaintoimisto voi huolehtia myös korvausten perimisestä; tuomitut eivät useinkaan maksa korvauksia vapaaehtoisesti vaan korvausta voidaan joutua perimään ulosottoviranomaisen kautta tai tekemällä valtiokonttorille hakemus rikosvahinkojen korvaamisesta, jos tuomittu on maksukyvytön.

Jos prosessi etenee oikeudenkäyntiin, oikeudellinen avustaja on käytännössä välttämätön. On myös mahdollista, että syyttäjä ei jostain syystä nosta asiassa syytettä, mutta haluat kuitenkin viedä asian itse oikeuteen, ja tällaisessa tilanteessa oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on erittäin tärkeää. Silloin kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, asianomistajalla on oikeus tehdä syyttämättäjättämisestä asianomistajakantelu valtakunnansyyttäjälle, jolla on oikeus ottaa asia uuteen syyteharkintaan. Myös tähän tarvitaan yleensä lakimiehen apua.

Ennen oikeudenkäyntipäivää voit tarvittaessa hyödyntää psykoterapeuttiemme tukea jaksamisesi edistämiseen. Tarjoamme myös oikeuspsykologista valmistelua oikeudenistuntoon. Oikeuspsykologinen valmistelu on Suomessa verraten uusi asia, ja PsyJuridica tarjoaa ensimmäisenä lakiasiaintoimistona Suomessa strukturoidun menetelmän oikeudessa kuultavan henkilön valmisteluun. Menetelmä vähentää merkittävästi kuultavan ennakkojännitystä ja stressiä, mahdollistaa tehokkaamman ja paremman todistuksen antamisen sekä ennaltaehkäisee mahdollista lisätraumatisoitumista. Lue lisää Cope for Courtista >>


Kerromme sinulle henkilön oikeudesta oikeusapuun ja käymme läpi tämän mahdollisuuden sinun osaltasi. Seksuaalirikoksen ja läheisen tekemän väkivaltarikoksen uhreilla on aina oikeus avustajaan tuloistaan riippumatta, mikäli lain edellyttämät edellytykset muutoin täyttyvät.

Oikean lakimiehen ja -toimiston valitseminen takaa sen, että sinulla on käytössäsi rikosasiasi käsittelyssä tarvittava erityistietämys. Kun vielä asiakkaan ja toimiston arvot osuvat yksiin, rikosasiasi käsittelyllä on paras mahdollinen pohja.

Meille on tärkeätä olla helposti ja nopeasti rikosten uhrien tavoitettavissa. Tästä johtuen toimistomme toimintaperiaatteisiin kuuluu se, että rikosten uhrit tavoittavat meidät myös viikonloppuisin ja iltaisin. Mikäli olet joutunut rikoksen uhriksi ja tarvitset nopeasti apua, tavoitat meidät parhaiten työajan ulkopuolella lähettämällä yhteydenottopyynnön tekstiviestillä numeroomme 044 3511630.


Yhteystietomme ja yhteydenottolomake >>

Videokirjastostamme löydät muun muassa ohjeita oikeudenkäyntiin rikoksen uhrille ja käytännönläheisen selostuksen siitä, miten rikosasian käsittely käräjäoikeudessa etenee:

Rikosoikeudelliset videot >>

Muita kiinnostavia linkkejä:

Blogi >>

Henkilökunta >>

Yrityksen taustaa >>

Referenssit >>