Tutkimus

Pyrimme tutkimus- ja julkaisutyön avulla edistämään psykologi- ja lakialan yhteistyön kehittymistä Suomessa ja maailmalla. Tutkimustyön lähtökohtana ovat toimistomme asiakastyön tarkoitusten ja tavoitteiden palveleminen ja alan kehittyminen. Tämän vuoksi teemme tutkimusta aina käytännön työn asettamista lähtökohdista. Osa tutkimustyöstä tehdään yhteistyössä toimiston ulkopuolisten tutkijoiden sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kanssa. Kannustamme mm. psykologian ja oikeustieteen opiskelijoita olemaan meihin yhteydessä mahdollisten pro gradu -tutkimusten puitteissa.

Tällä hetkellä toimistossamme on käynnissä mm. seuraavat tutkimushankkeet:

a) Vainoamislainsäädännön oikeuskäytäntö
b) Huoltoriidan vaikutus vanhemman psyykkiseen ja fyysisen terveyteen
c) Vieraannuttamisen pitkäaikaiset vaikutukset sen kohteena olevan vanhemman terveyteen
d) Oikeusprosessin vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen
e) Työoikeusriita, työssä jaksaminen ja työmotivaatio
f) Cope for court – henkilön oikeuspsykologinen valmistelu oikeudenistuntoon tai välimiesmenettelyyn
g) Konfliktin ja sovittelun psykologia

PsyJuridica noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENK:in yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatimia tutkimuseettisiä ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Mikäli haluat lisätietoja käynnissä olevista tutkimushankkeista, ota yhteyttä: helina.hakkanen-nyholm@psyjuridica.com

Julkaisut


130 kysymystä kansi muokkaus copy

Häkkänen-Nyholm, Helinä ja Nyholm, Jan-Olof (2015). 130 Kysymystä avioerosta - Psykologin ja lakimiehen opas hyvään eroon. Readme.fi Oy.

Lähes joka toinen avioliitto päättyy eroon. Eroprosessi voi olla hyvin kipeä ja vaikea tai helppo. "130 kysymystä avioerosta - psykologin ja lakimiehen opas hyvään eroon" on kirja avio- tai avoeroa harkitseville, sitä läpikäyville ja sen kokeneille ihmisille.

Kirja muodostuu kysymyksistä, joita muun muassa kirjan kirjoittajien asiakkaat ovat meille tehneet käydessään läpi eroprosessiaan. Kirja vastaa kysymyksiin ja kertoo, mitä oikeudellisia ja psykologisia asioita liittyy avioeroon. Se tarjoaa tietoa eron pohdintavaiheeseen ja kertoo millainen on hyvä avioero. Kirja antaa keinoja suojella lasta eroprosessin tunnemyrskyiltä ja neuvoo, miten omia tunteitaan suhteessa puolisoon voi käsitellä.

Kirja on saatavilla lukuisista eri kirjakaupoista ja verkkokaupoista.

lapsenvieraannuttaminen

Häkkänen-Nyholm, H., Laajasalo, T., Tuuri, T. (2013). Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta: Toimintatavat ja niiden vaikutus lapsen ja vanhemman hyvinvointiin.  Helsinki: Unigrafia.

Tutkimusjulkaisu on tiettävästi Pohjoismaiden ensimmäinen empiiriseen tutkimukseen pohjautuva julkaisu lapsen vieraannuttamisesta vanhemmastaan. Julkaisu perustuu PsyJuridica Oy:n ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen toteuttamaan tutkimukseen, jossa 101 avio- tai avoeron läpikäynyttä ja lapsen vieraannuttamiselle altistunutta vanhempaa (54 isää ja 47 äitiä) vastasivat verkkokyselyyn, jossa selvitettiin lapsen vieraannuttamiseen käytettyjä toimintatapoja ja vieraannuttamisen vaikutuksia lapseen ja sen kohteena olevaan vanhempaan. Tutkimusjulkaisu sisältää laajan katsauksen vieraannuttamista koskevaan ulkomaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusjulkaisun pohdinta osiossa herätetään monia kysymyksiä yhteiskunnan sosiaalipalveluiden toimivuudesta sekä asian käsittelystä ja sen merkityksen huomioimisesta käsiteltäessä ja ratkaistaessa huoltoriitoja.  

Kirja on tilattavissa mm. Booky.fi -palvelusta tai Akateemisen kirjakaupan verkkokaupasta

psychopathy

Psychopathy and Law: A Practitioners Guide on Helinä Häkkänen-Nyholmin ja Jan-Olof Nyholmin toimittama kirja, joka antaa teoreettista ja käytännön tietoa psykopatiasta ihmisille, jotka joutuvat elämässään kohtaamaan psykopaattisia henkilöitä. Kirjan kirjoittamiseen on osallistunut lähes 20 suomalaista ja ulkomaista psykopatian huippuasiantuntijaa. Kirja sisältää monia käytännön esimerkkejä. Kappaleet käsittelevät mm. psykopatia -käsitteen historiaa, psykopatian arviointia, psykopatiaa vankilassa, psykopaatin aivotoimintaan, psykopatiaa naisilla ja nuorilla, psykopatiaa ja väkivaltaa, psykopatiaa talous. ym. rikollisuudessa, psykopaatin haastattelua, sekä psykopatiaa perheessä. Kirjan kustannustoimittaja on John Wiley & Sons. Kirja on ostettavissa mm. Amazonilta ja tilattavissa Stockmannilta.   

psykopatia

Psykopatia on Helinä Häkkänen Nyholmin toimittama ja Editan kustantama kirja. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen teos psykopatiasta. Se antaa teoreettista ja käytännön tietoa psykopatiasta. Kirjaa käytetään oppikirjana psykologian yliopisto-opetuksessa, mutta se soveltuu luettavaksi myös henkilölle, joka omaan elämäntilanteeseensa haluaa lisätietoa psykopatiasta. Kirjan kirjoittamiseen on osallistunut joukko suomalaisia huippututkijoita ja kliinikoita, joilla on laaja-alainen kokemus psykopatiasta. Kirja on tilattavissa mm. Editalta, Booky.fi ja Stockmannilta.

Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä aikakausilehdissä, joissa referee-käytäntöHäkkänen-Nyholm, H & Mikkola, I. (lähetetty arvioitavaksi). Traumaperäisen stressihäiriön, voimakkaan surureaktion ja vakavan masennuksen esiintyvyys lapseensa yhteyden avioerossa menettäneillä vanhemmilla.

Häkkänen-Nyholm, H. (2017). Kuultavan oikeuspsykologinen valmistelu oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn. Defensor Legis 1, 118-131.

Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta erotilanteessa. Duodecim, 26, 499-505.

Nyholm, J-O. & Häkkänen-Nyholm, H.(2009). Psykopaatti asianosaisena prosessioikeudessa. Defensor Legis, 3, 409-420.

Artikkelit ulkomaisissa tieteellisissä aikakausilehdissä (v. 2016-2009), joissa referee-käytäntöAuvinen-Lintunen, L., Häkkänen-Nyholm, H., Ilonen, T., & Tikkanen, R. (2015). Sex differences in homicidal fantasies among Finnish university students. Psychology, 6, 39-47.

O'Toole, M. E., Folino, J., Garbarino, J., Gorelick, S. M., Häkkänen-Nyholm, H., Meloy, R., Samenow, S. E., Nishimura, Y. S. (2014). Why Do Young Males Attack Schools? Seven Discipline Leaders Share Their Perspectives. Violence and Gender, 1(1), 13-18.

Laajasalo, T., Ylipekka, M., & Häkkänen-Nyholm, H. (2013). Homicidal behaviour among people with avoidant, dependent and obsessive-compulsive (cluster C) personality disorder. Criminal Behaviour and Mental Health, 23(1), 18-29.

Weizmann-Henelius, G., Grönroos, M., Putkonen, H., Lindberg, N., Eronen, M. & Häkkänen Nyholm, H. (2012). Gender Specific Risk Factors for Intimate Partner Homicide - A Nationwide Register-based Study. Journal of Interpersonal Violence, 27, 1519-1539.

Putkonen, H., Weizmann-Henelius, G., Lindberg, N., Rovamo, T., & Häkkänen-Nyholm, H. (2011). Gender differences in homicide offender's criminal career, substance abuse and mental health care. A nationwide register-based study of Finnish homicide offenders 1995-2004. Criminal Behaviour and Mental Health, 21, 51-62.

Auvinen-Lintunen, L., Punamäki, R-L., Häkkänen-Nyholm, H. (2010-2011). Mental imagery among young violent offenders: Vividness and controllability. Imagination, Cognition and Personality, 30(4), 389-406.

Weizmann-Henelius, G., Grönroos, M., Putkonen, H., Eronen, M., Lindberg, Nina., & Häkkänen-Nyholm, H., (2010). Psychopathy and gender differences in childhood psychosocial characteristics in homicide offenders - a nationwide register-based study. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 21(6), 801 - 814.

Weizmann-Henelius, G., Putkonen, H., Grönroos, M., Lindberg, N., Eronen, E., & Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Examination of Psychopathy in Female Homicide Offenders - Confirmatory Factor Analysis of the PCL-R. International Journal of Law and Psychiatry, 33(3):177-83.

Putkonen, H., Weizmann-Henelius, G., Repo-Tiihonen, E., Lindberg, N., Saarela, T., Eronen, M., & Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Homicide, Psychopathy and Aging - A nationwide registerbased case-comparison study of homicide offenders aged 60 years or older. Journal of Forensic Sciences, 12, 1552-1556.

Björklund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Huttunen, T. & Kunttu, K. (2010). Violence victimization among Finnish university students: prevalence, symptoms and health care usage. Social Science & Medicine, 70(9), 1416-1422.

Björklund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Roberts, K., Sheridan, L. (2010). The prevalence of stalking among Finnish university students. Journal of Interpersonal Violence, 25(4), 684-698.

Björkund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Sheridan, L., Roberts, K. & Tolvanen, A. (2010). Latent profile approach to duration of stalking. Journal of Forensic Sciences 55(4), 1008-1014.

Björkund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Sheridan, L., Roberts, K. (2010). Coping with stalking among university students. Violence and Victims 25(3), 395-408.

Nielssen, O., Bourget, D., Laajasalo, T., Liem, M., Labelle, A., Häkkänen-Nyholm, H., Koensaardt, F., & Large, M. (2009). Homicide of strangers during psychotic illness. Schizophrenia Bulletin. Online publication October 2009.

Repo-Tiihonen, E., Tiihonen, J., Lindberg, N., Weizmann-Henelius, G., Putkonen, H., & Häkkänen-Nyholm, H. (2010). The Intergenerational Cycle of Criminality - Association with Psychopathy. Journal of Forensic Sciences, 55(1), 116-120.

Häkkänen-Nyholm, H. & Hare, R.D. (2009). Psychopathy, homicide, and the courts: Working the System. Criminal Justice & Behavior, 36(8), 761-777.

Häkkänen-Nyholm, H., Weizmann-Henelius, G., Salenius, S., Lindberg, N., & Tiihonen-Repo, E. (2009). Homicides with mutilation of the victim's body. Journal of Forensic Sciences 54(4), 933-937.

Putkonen, H., Weizmann-Henelius, G., Lindberg, N., Eronen, M., Häkkänen-Nyholm, H. (2009). Differences between homicide and filicide offenders; results of a nationwide register-based case-control study. BMC Psychiatry, 9:27.

Häkkänen-Nyholm, H., Repo-Tiihonen, E., Lindberg, N., Salenius, S., Weizmann-Henelius, G. (2009). Finnish sexual homicides: offence and offender characteristics. Forensic Science International, 188, 125-130.

Lindberg, N., Laajasalo, T., Holi, M., Putkonen, h., Weizmann-Henelius, g., & Häkkänen-Nyholm, H. (2009). Psychopathic traits and their associations with offence-, victim-, and offender characteristics in a nationwide consecutive sample of homicidal male adolescents between 1995-2004. BMC Psychiatry, 9, 18.

Häkkänen, H., Ask, K., Kebbell, M., Alison, L., & Granhag, P-A. (2009). Police officers' views of effective interview tactics with suspects: The effects of weight of case evidence and discomfort with ambiguity. Journal of Applied Psychology, 23, 468-481.

Häkkänen-Nyholm, H., Putkonen, H., Lindberg, N., Holi, M., Rovamo, T. & Weizmann-Henelius, G. (2009). Gender differences in Finnish homicide offence characteristics. Forensic Science International, 15, 183(1-3) 75-80.